Chào mừng Quý khách đến với Cửa hàng chuyên sỉ thiết bị tưới " tại" IrrigationSystem.NET!

 Lọc đĩa T ren ngoài 49

120 mesh 
10m3.h 
10 bar

 price/Liên Hệoff/Còn ít